Produse

  • Bromură

    Bromură

    Bromura de calciu și distribuția sa de fluid sunt utilizate în principal pentru fluidul de finalizare a forajelor petroliere offshore și fluidul de cimentare, proprietățile fluidului de prelucrare: particule sau pete cristaline albe, inodore, gust sărat și amar, greutate specifică 3.353, punct de topire 730 ℃ (descompunere), punctul de fierbere de 806-812 ℃, ușor de dizolvat în apă, solubil în etanol și acetonă, insolubil în eter și cloroform, în aer pentru o lungă perioadă de timp pentru a deveni galben, au higroscopicitate foarte puternică, soluție apoasă neutră.